Home 2019 December

Monthly Archives: December 2019

video

Em à

Số Nguyên Dương là một số có giá trị lớn hơn 0. Số dương có thể đặt một dấu "+" ở trước nó. Chúng thuộc tập hợp N*