Home Authors Posts by Nguyên Dương

Nguyên Dương

17 POSTS 0 COMMENTS
Số Nguyên Dương là một số có giá trị lớn hơn 0. Số dương có thể đặt một dấu "+" ở trước nó. Chúng thuộc tập hợp N*
Số Nguyên Dương là một số có giá trị lớn hơn 0. Số dương có thể đặt một dấu "+" ở trước nó. Chúng thuộc tập hợp N*